Wat is de prijs van een Boxerpup en hoe wordt die berekend door de fokker?

 

 

 

In de aanschafprijs van honden en dus ook van Boxers zitten nogal eens grote verschillen.

 

Wanneer je rond gaat vragen dan kom je voor een Boxerpup

uit op prijzen van de 1300 , en 1750  euro

De fokker is er vrij in om de prijs te bepalen, een vaste prijs of een richtprijs op advies van de rasvereniging is er niet.

Wat kan de verschillen zo groot maken?

 

 

 

We kennen allemaal wel het nestje dat geboren wordt in huiselijke kring omdat men het leuk vindt dat de eigen teef een nestje krijgt en om misschien wel zelf een pup uit het nestje te houden.

 

Vaak zijn dit pups geboren uit niet of niet volledig geteste ouders. De pups groeien op zonder veel extra kosten. Meestal worden ze voor een relatief laag bedrag verkocht met de verwachting dat ze dan snel en zonder verder veel omhaal een nieuw baasje vinden.

 

Daar tegenover staat de fokker die fokt volgens de regels van de rasvereniging en de Raad van beheer.

 • De fokker is in de regel lid van de rasvereniging.
 • Hij fokt met honden die op gezondheid zijn getest, bij de Boxer in ieder geval HD en hart. Vaak wordt ook al op spondyose getest.

 • Hij gaat al dan niet meerdere malen met zijn honden naar tentoonstellingen.

 • Hij kan een reu uitzoeken waarvoor ver gereisd moet worden.

 • De pups worden allemaal gechipt en ontvangen een stamboom van de Raad van Beheer.

 • Hij laat de verplichte DNA test doen.

 • De pups worden allemaal ingeënt en krijgen een huisdierenpaspoort.

 • Vaak geeft hij een uitgebreid puppypakket mee waarin ook waardevolle informatie zit.

 • Hij geeft voer mee voor de eerste weken, vaak zelfs voor een langere periode.

 • Soms krijgt de nieuwe eigenaar via de fokker een lidmaatschap bij de rasvereniging aangeboden.

 • Soms zelfs een eerste cursus bij bijvoorbeeld een Kringgroep of Kynologenclub.

 • Bij veel fokkers kun je al vóór de aankoop van de pup terecht voor een informatief gesprek.

 • Als de pups er eenmaal zijn en je hebt er een uitgekozen is er meestal de gelegenheid om nog een of meerdere keren naar je pup te komen kijken.

 • Zeker niet in de laatste plaats heeft het natuurlijk heel veel waarde dat de fokker na aankoop van de pup bereikbaar blijft voor een adviserend gesprek en er ook is voor de pupeigenaar wanneer het eens niet goed gaat met de pup want ook dat is mogelijk.

Al met al een heel pakket van testen, goederen en diensten waarvan een gedeelte van de kosten verplicht zijn en een ander gedeelte het welzijn van de pup in zijn eerste maanden en ook daarna ten goede zal komen.

 

 

Rondvragend ontdekken we dat prijzen voor testen en medische handelingen bij dierenartsen onderling nogal grote verschillen te zien geven. Rondbellen en naar de prijs informeren kan een heleboel geld besparen. In de regel ga je als fokker naar een dierenarts waar je vertrouwen in hebt en die binnen een redelijke termijn bereikbaar is, ongeacht de prijzen die hij berekent.

Even een rekensommetje.

 

 

 

In principe zeg ik altijd tegen mensen die willen beginnen met fokken en een vraag over de financiën stellen: “Zorg ervoor dat je in ieder geval een paar duizend euro en een behoorlijk aantal vakantiedagen in reserve hebt voordat je met je teef naar de reu gaat!

 

Vaak kijk je dan in zeer verbaasde gezichten.

Enige uitleg geeft dan verheldering.

 • In ieder geval heb je bij voorkeur een rustige ruimte nodig waar je teef met de pups kan verblijven. Soms ook liggen de pups met de moeder in de woonkamer maar dit is een keuze van de fokker.
 • Zeker nodig is een goede werpkist en een warmtelamp plus reservelamp, kosten tussen de  € 500,00 en € 600,00.
 • Dekentjes voor in de werpkist, thermometer, flesje, spenen, voerbakjes, evt. weegschaal etc. kosten ongeveer € 25,00.
 • Vaak wordt er om het juiste dektijdstip te bepalen een progesterontest gedaan bij de teef. Kosten ongeveer € 50,00 per keer en 3x testen is geen uitzondering.
 • Dekgeld voor verleende diensten van de reu, afgezien van de reis die je moet maken al snel € 500,00 excl. reisgeld.
 • Stel alles gaat goed met de teef na de dekking en ze blijkt mooi zwanger te zijn totdat het moment van de bevalling. Dan kan het tegenvallen. Het lukt allemaal niet zo best en er komt een keizersnee: kosten € 350.00 tot meer dan € 600,00 afhankelijk van de dierenarts en eventuele weekenddienst.
 • Er wordt een nestje geboren van bijvoorbeeld 6 pups maar helaas blijkt deze keer dat moeder geen melk heeft. Dat wordt dus flessen, ook ‘s nachts!  Dit gaat heel veel tijd kosten, misschien wel snipperdagen opnemen. Ook zal de nodige puppymelk aangeschaft moeten worden en zo’n € 200,00 aan melk slurpt een gemiddeld nestje pups wel weg.
 • Na deze periode krijgen de pups hoogwaardig puppyvoer, kosten ook zo’n € 200,00 per nest.
 • Het aanvragen van de stambomen incl. de verplichte DNA test bij de Raad van Beheer kost per pup ongeveer € 110,00 per pup.
 • De puppycontrole, enting en het huisdierenpaspoort kosten tussen de           € 25,00 en € 60,00 per pup, ook weer afhankelijk van de dierenarts. 

 

Zo rekenend zijn de eerste € 3000.00 al uitgegeven voordat de eerste pup naar de nieuwe eigenaar gaat. We hebben dan nog geen rekening gehouden met de extra kosten voor de moederhond die in deze periode ook extra zorg en niet te vergeten extra voeding nodig heeft.

 

We moeten ook niet vergeten dat de teef de eerste 2 jaar van haar leven tot aan de dekking ook al geld gekost heeft.

 

Aankoopprijs pup is gemiddeld € 1000,00 , entingen € 200,00, voeding € 200,00 , noodzakelijke onderzoeken (HD, Hart, evt. Spondylose) € 500.00, Tentoonstellingen (2x noodzakelijk) € 300,00. Lidmaatschap van de rasvereniging en/of kringgroep of KC inclusief cursussen € 25,00 , Hondenbelasting € 150,00 , riem en speeltjes               € 100,00

 

In totaal is dit ongeveer € 4500,00.

Extra kosten en onkosten.

 

 

Gedurende de puppyperiode zal de fokker hogere energie- en waterverbruikkosten hebben. De ruimte waar de pups liggen zal immers goed verwarmd moeten worden. Ook zal de wasmachine veel vaker draaien om de gebruikte dekentjes schoon te houden.

 

Helaas komt het ook weleens voor dat een teef leeg blijf na een dekking, de pups verwerpt tijdens de dracht of dat de pups tijdens of na de bevalling overlijden. Al met al zaken die leiden tot extra kosten voor de fokker. Kosten die tot in de duizenden euro’s kunnen oplopen.

 

Pups verliezen of misschien wel een heel nest verliezen en soms zelfs de moederhond is iets wat je niet in de koude kleren gaat zitten en waar je als fokker vaak machteloos in bent maar waarvoor je in de regel de gemaakte kosten voor eigen rekening moet nemen.

 

Niet te vergeten zijn eventuele kosten die kunnen voortvloeien uit het ziek worden of het overlijden van een pup bij de nieuwe eigenaar. Helaas kan dit voorkomen. Niet elke goedgefokte pup uit goedgeteste ouders blijkt naderhand 100% gezond te zijn en kan ziek worden of in het ergste geval overlijden of geëuthaniseerd moetenworden. De fokker kan in zo’n geval de koper tegemoet komen in de extra kosten of zelfs een nieuwe pup aanbieden.

 

De meeste fokkers hebben meerdere honden. Deze honden leven soms in huis maar vaak ook heeft een fokker een kennel waarin de honden in ieder geval een gedeelte van de dag of nacht verblijven. Ook zo’n kennel moet voldoen aan geldende regels voor wat betreft de inrichting, lichtinval, temperatuur, grootte etc. Hiervoor zal een fokker dus ook moeten investeren en reserveren om ook in de toekomst zijn honden een goed onderkomen te bieden.

Samenvatting.

  

Al met al zien we dat er heel wat komt kijken bij het verantwoord fokken van een rashond, ook financieel.

 

Voor de fokker zijn er veel kosten voordat de eerste pup geboren is . Daarnaast zijn er ook financiële risico’s aan het fokken verbonden en ook deze moeten afgedekt zijn!

 

Fokkers zullen in de toekomst steeds vaker moeten gaan voldoen aan nieuwe regels met betrekking tot het fokken van rashonden maar daarbij zullen de kosten die ze moeten maken steeds hoger worden.

 

 

Het fokken van rashonden is niet zo maar een hobby, het is een passie!

 

Het betekent meer dan eens dat je ook wel eens nee moet zeggen tegen andere zaken en dat je keuzes maakt waarin je honden voorop staan. Zeker in het geval wanneer er pups zijn betekent het dat je 8 weken lang, 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar moet (kunnen) staan voor je honden en de pups.

 

Daarnaast betekent het ook dat je altijd klaar staat voor de puppykoper met vragen over zijn pup in voor- maar ook in tegenspoed.

 

Fokken doe je niet met je beurs, fokken doe je vooral met je hart, met liefde voor het ras, ons ras: De Boxer.

 

Rekening houdende met al deze genoemde punten zal een fokker in de regel de prijs van een pup bepalen. Veel uitgaven staan vast, andere kan hij naar eigen wens en behoefte toevoegen. Een toegevoegd puppypakket inclusief een lidmaatschap van de rasvereniging, cursus, voer, etc. is al snel enkele honderden euro’s waard.

 

Hoeveel een fokker bijtelt per pup voor het werk, zorg en risico dat een pup meebrengt is aan de fokker zelf maar zal uiteindelijk de prijs voor een pup mee bepalen.

 

 

Ik laat het aan jullie over om uit te maken wat “duur” of “veel geld” is voor een Boxer.

 

In bovenstaand artikel heb ik geprobeerd om een reëel overzicht van de kosten te geven maar zeker ook om een overzicht te geven van alle bijkomende zaken, of zijn het hoofdzaken?,  waar een fokker mee te maken krijgt of kan krijgen.

 

 

Informeer je dus goed voordat je een pup uitzoekt, ga indien mogelijk bij een of meerdere fokkers op oriëntatiebezoek, ervaar of er een klik is, bekijk serieus wat je krijgt als toegevoegde waarde bij je pup en besluit dan of een pup duur is of misschien wel dik en dubbel zijn geld waard is.

 

Een pup, met liefde gefokt, is eigenlijk onbetaalbaar.

 

 

 

Bert Janssen.

 

Wilt u meer informatie? Bel dan gerust 0683087090