De witte Boxer

Vaak wordt gedacht dat witte boxers zeer ongezonde boxers zijn. Dit komt doordat witte boxers vaker doof zijn, de kleur niet erkend wordt en ze (gelukkig steeds minder vaak) vlak na de geboorte ingeslapen worden. Witte boxers zijn echter over het algemeen niet ongezonder dan de gekleurde boxers.

Niet erkend

De kleur wit wordt niet erkend, zodat er minder makkelijk met witte boxers gefokt kan worden. Men heeft er namelijk veel tijd in gestoken om gekleurde boxers te fokken en het fokken met witte boxers zou deze kleurenvari?teit teniet kunnen doen. Omdat veel fokkers zich als het ware schaamden voor witte boxers in hun nesten, werden de witjes vaak vlak na de geboorte ingeslapen. Hiermee wilden ze voorkomen dat hun kennel een slechte naam kreeg. Het boxerras heeft de kleur wit echter hard nodig. Als de kleur wit volledig uit het ras gehaald zou worden, zouden tevens andere boxereigenschappen verdwijnen. Zonder wit is het boxerras zichzelf niet.

Doof

Wel is gebleken dat witte boxers vaker doof zijn. De aangeboren doofheid komt bijna alleen voor bij de witte boxer. De doofheid is namelijk meestal een gevolg van het ontbreken van pigmentcellen. Deze honden hebben ook bijna altijd twee blauwe ogen. Er bestaan ook witte boxers die wel pigmentcellen hebben, terwijl deze geen pigment aan maken, waardoor ze dus wit zijn. Deze boxers zijn over het algemeen niet doof en hebben (??n of twee) bruine ogen.

Om eventuele doofheid aan te tonen, zijn er twee verschillende methoden. De eerste en de makkelijkste, maar ook de minst betrouwbare methode, is een onverwacht geluid maken bij de pup en kijken of hij er op reageert. Bijvoorbeeld: de pup is vlak bij u. U beweegt uw hand naar de rechter kant van de kop van de pup zonder dat deze het ziet. Nu knipt u in uw vingers. Pups die niet doof zijn, zullen reageren door naar rechts te kijken. Hetzelfde doet u wat later aan de linker kant. Natuurlijk kunt u dit pas testen als de gehoorgang van de pup open is, dus pas na een leeftijd van drie weken.
De tweede methode is de offici?le BAER-test (=Brainstem Auditory Evoked Response). Met deze test wordt al dan niet een auditieve reactie opgewekt in de hersenstam, waardoor vanaf een leeftijd van 6 weken objectief gemeten kan worden of de hond kan horen.

Wit of gekleurd?

Naast de doofheid kunnen witte boxers natuurlijk wel alle aandoeningen krijgen die gekleurde boxers ook hebben. De witte kleur is hier echter niet verantwoordelijk voor. Ik zie zelf dan ook geen enkele beperking om een witte boxer aan te schaffen, zolang gelet wordt op al dan niet aanwezige doofheid. En als u weet hoe u met dove honden om moet gaan, is dat zelfs geen beperking.

 

(teks is overgenomen van Kringgroep Dortrecht)